Artykuł sponsorowany

Na czym polega dozór elektroniczny?

Na czym polega dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie osób skazanych na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych bez konieczności umieszczania ich w areszcie śledczym. W Polsce system ten funkcjonuje od 2007 roku i zyskuje coraz większą popularność, przyczyniając się do poprawy sytuacji w polskim systemie penitencjarnym. W artykule przedstawimy, na czym dokładnie polega dozór elektroniczny, jakie są jego zalety oraz w jakich sytuacjach może być stosowany, uwzględniając wszelkie aspekty prawne i społeczne.

Podstawowe zasady dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny opiera się na technologii GPS, która umożliwia śledzenie lokalizacji osoby poddanej kontroli. Skazany otrzymuje na nogę specjalną opaskę, która jest połączona z urządzeniem monitorującym. Dzięki temu służby odpowiedzialne za nadzór mają możliwość sprawdzenia, czy dana osoba przebywa w miejscu, w którym powinna się znajdować. W przypadku naruszenia ustalonych zasad, np. opuszczenia wyznaczonego terenu, służby są natychmiast informowane o tym fakcie, co pozwala na szybkie reagowanie i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. Jeśli chodzi o dozór elektroniczny, Strzelce Opolskie i okolice to rejon działania specjalistów.

Warunki stosowania dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny może być stosowany w przypadku osób skazanych na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą dwóch lat oraz tymczasowo aresztowanych. Decyzję o zastosowaniu tego środka podejmuje sąd, który bierze pod uwagę m.in. charakter przestępstwa, dotychczasowe postępowanie osoby skazanej oraz jej sytuację życiową. Dozór elektroniczny może być również stosowany wobec osób, które zostały skazane na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnych prac na rzecz społeczności, co umożliwia im aktywny udział w życiu społecznym.

Zalety dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny przynosi wiele korzyści zarówno dla skazanych, jak i dla społeczeństwa. Przede wszystkim pozwala na utrzymanie więzi rodzinnych oraz kontynuowanie pracy zawodowej przez osoby poddane kontroli. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko marginalizacji społecznej i utraty pracy, co z kolei wpływa na lepszą resocjalizację skazanych.

Ponadto dozór elektroniczny jest tańszym rozwiązaniem niż pobyt w areszcie śledczym. Koszt utrzymania jednego więźnia wynosi około 100 zł dziennie, podczas gdy koszt dozoru elektronicznego to zaledwie kilkanaście złotych dziennie, co przyczynia się do oszczędności w budżecie państwa.

Wreszcie, dozór elektroniczny odciąża przepełnione polskie areszty śledcze, co pozwala na poprawę warunków życia osób tam przebywających oraz zwiększenie efektywności pracy służb więziennych, co przekłada się na lepsze wyniki w zakresie resocjalizacji.

Ograniczenia wynikające z dozoru elektronicznego

Osoby poddane dozorowi elektronicznemu muszą przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim są zobowiązane do przebywania w wyznaczonym miejscu, np. w swoim miejscu zamieszkania, w godzinach ustalonych przez sąd. Mogą opuszczać to miejsce tylko za zgodą służb nadzorujących i w ściśle określonym celu, np. w celu udania się do pracy czy uczestniczenia w programach resocjalizacyjnych.

 

 

Kategorie artykułów